Monthly archives: October, 2016

Zlot knives.pl

Mała aktualizacja po warszawskiej wystawie. Nowe noże w galerii i w dziale ”dostępne”. Wkrótce pojawią się następne.


Zlot knives.pl

Small update after the knife exhibition in Warsaw. New stuff in gallery and a few knives in ”available” section. I will add another works soon.