Monthly archives: August, 2016

Kolejna aktualizacja.

Dostępne są nowe noże. Jeśli jesteś zainteresowany/a proszę o kontakt poprzez maila lub za pośrednictwem facebooka. Więcej informacji w rozwinięciu posta.


Another update.

New knives are available. If you are interested please send me a message via email (or PM on facebook). Open this post for more info.